O společnosti
Elprojekt Písek s.r.o.

Naše společnost zajišťuje projekční a inženýrskou činnost v oblasti rozvodů elektrické energie VN a NN již od roku 1995. Máme zkušenost s venkovním i kabelovým vedením 22 kV a 0,4 kV.

Naše zkušenosti využíváme při projektování rekonstrukcí i nových tras rozvodů VN a NN, a to zejména v regionu jižních Čech, včetně zajištění geodetických prací, smluv o smlouvách budoucích, povolení stavby a dalších náležitostí nutných pro realizaci stavby.

Naše historie

Elprojekt Písek zahájil činnost 1.1.1995.
V roce 2008 proběhla transformace na společnost s ručením omezeným.

Elprojekt Písek s.r.o., IČ: 280 86 686, zapsána v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16428

Galerie projektu

Životní cyklus našich projektů
Mobirise Website Builder
Zadání stavby
Nejprve je třeba zpracovat zadání stavby (založení stavby do systému, fotodokumentace).
Mobirise Website Builder
Geodetické zaměření
Zpracované podklady putují geodetické firmě na zaměření.
Mobirise Website Builder
Příprava projednání
Na základě geodetického zaměření se navrhnou trasy a připraví smlouvy o smlouvách budoucích k projednání s dotčenými majiteli nemovitostí.
Mobirise Website Builder
Zpracování PD na stavební úřad
Po úspěšném projednání se připraví projektová dokumentace na stavební úřad.
Mobirise Website Builder
Povolení stavby a předání PD investorovi
Po nabití právní moci povolení stavby a zpracování rozpočtu je projektová dokumentace předaná investorovi k realizaci.
Mobirise Website Builder
Realizace a skutečné provedení stavby
Investor prostřednictvím zhotovitelské firmy provede stavbu na základě které se vyhotoví skutečné provedení.


Kontakty

Elprojekt Písek, s.r.o.

Elprojekt Písek, s.r.o.